Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Câu 3 (trang 59 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Phần phê phán những biểu hiện tiêu cực của vấn đề và trao đổi với người đọc giúp bạn rút ra thêm kinh nghiệm gì khi viết kiểu bài này?

Lời giải 1:

Nêu ra góc nhìn đa chiều về một vấn đề để lập luận thêm sâu sắc, thuyết phục.

Lời giải 2:

Phần phê phán giúp em có kinh nghiệm khi viết kiểu bài này: Phải lật lại 2 mặt của vấn đề bàn luận để người đọc có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn.