Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 66 Tập 1

Câu 3 (trang 66 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Phân tích lỗi câu mơ hồ trong các trường hợp sau và nêu cách sửa:

a. Nó đưa cho cô giáo chủ nhiệm lớp ba cuốn truyện tranh mới mua hôm qua/

b. Nam nói với Sơn bức tranh của cậu ấy rất đẹp.

Lời giải 1:

a. Lỗi mơ hồ ở từ “ba”: Lớp số 3 hay lớp 3 thuộc cấp tiểu học

-> Nó đưa cho cô giáo chủ nhiệm lớp số ba cuốn truyện tranh mới mua hôm qua.

b. Lỗi mơ hồ ở từ “cậu ấy”: cậu ấy là Nam hay Sơn

-> Nam nói với Sơn bức tranh của Sơn rất đẹp.

Lời giải 2:

a. Nó đưa cho cô giáo chủ nhiệm lớp ba cuốn truyện tranh mới mua hôm qua.

– Lỗi câu mơ hồ: Câu này không rõ ràng về ngữ nghĩa của “cuốn truyện tranh mới mua hôm qua”.

– Cách sửa: Có thể sửa thành: “Nó đưa cho cô giáo chủ nhiệm lớp ba cuốn truyện tranh mà cậu ấy mới mua hôm qua.”

b. Nam nói với Sơn bức tranh của cậu ấy rất đẹp.

– Lỗi câu mơ hồ: Câu này không rõ ràng về ngữ nghĩa của “cậu ấy”.

– Cách sửa: Có thể sửa thành: “Nam nói với Sơn bức tranh của Sơn rất đẹp.”