Câu 3 (trang 72 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Phân tích tính mơ hồ của những câu dưới đây. Hãy viết lại để mỗi câu chỉ có một cách hiểu.

a) Đây là dung dịch độc nhất.

b) Áp dụng phương pháp học tập mới là quan trọng.

c) Cả nhà hát say sưa theo ca sĩ.

d) Trong trận đấu bóng, hàng trăm người xem đánh nhau.

Trả lời:

a) Đây là dung dịch độc nhất vô nhị

Đây là dung dịch có tính độc cao nhất

b) Áp dụng phương pháp học tập mới vào giảng dạy là rất quan trọng

Áp dụng phương pháp học tập vào giảng dạy mới là quan trọng

c) Cả nhà hát say sưa theo lời ca sĩ.

Cả nhà hát say sưa theo người ca sĩ.

d) Trong trận đấu bóng, hàng trăm người xem cầu thủ đánh nhau

Trong trận đấu bóng, hàng trăm người xem khán giả đánh nhau