Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Câu 3 (trang 74 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Bình luận vè một trong hai chi tiết sau: a. Hình phạt mà Diêm Vương dùng để trừng trị tội lừa dối của “người đội mũ trụ”;

b. Chức phán sự mà Tử Văn được Thổ Công tiến cử sau vụ kiện ở Minh Ti.

Lời giải 1:

Bình luận về chi tiết “Chức phán sự mà Tử Văn được Thổ Công tiến cử sau vụ kiện ở Minh Ti”:

Ý nghĩa của việc Tử Văn được Thổ Công tiến cử chức phán sự:

Khẳng định sự trong sạch, liêm chính của Tử Văn:

Tử Văn được minh oan sau khi bị hồn ma tên tướng giặc hãm hại.

Việc Thổ Công tiến cử là minh chứng cho phẩm chất tốt đẹp của Tử Văn.

Thể hiện niềm tin vào công lý:

Người tốt sẽ được đền đáp, kẻ ác sẽ bị trừng trị.

Tử Văn được nhận chức phán sự là minh chứng cho việc công lý được thực thi.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tử Văn:

Tử Văn là người có khả năng và phẩm chất để làm quan phán sự.

Việc Tử Văn nhận chức là điều cần thiết để duy trì công lý và trật tự xã hội.

Lời giải 2:

a. Trong tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, hình phạt mà Diêm Vương áp dụng để trừng trị “người đội mũ trụ” vì tội lừa dối là một chi tiết thể hiện sự công bằng và nghiêm khắc của âm phủ. Diêm Vương, với vai trò là quan toà của cõi âm, đảm bảo rằng mọi tội lỗi đều phải nhận sự trừng phạt xứng đáng. Hình phạt này không chỉ là sự trừng trị cho cá nhân “người đội mũ trụ” mà còn là thông điệp răn đe đối với những kẻ có ý định gian dối, khẳng định rằng mọi hành vi xấu xa đều không thể trốn tránh sự xét xử của công lý.

b. Chi tiết về chức phán sự mà Tử Văn được Thổ Công tiến cử sau vụ kiện ở Minh Ti trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” có ý nghĩa quan trọng. Sau khi Tử Văn được minh oan và công lý được thực thi, việc anh được tiến cử nhận chức phán sự không chỉ là sự công nhận cho lòng dũng cảm và tinh thần chính nghĩa của anh, mà còn là biểu hiện của niềm tin vào sự công bằng và chính trực. Điều này khẳng định rằng những hành động đúng đắn và can đảm sẽ được đền đáp xứng đáng.