Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 82 Tập 1

Câu 3 (trang 83 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Trao đổi với bạn cùng bàn một bài văn nghị luận các bạn đã từng viết, sau đó sửa lỗi logic trong bài viết của bạn mình (nếu có).

Lời giải 1:

Để thực hiện hoạt động này hiệu quả, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn bài văn:

Chọn một bài văn nghị luận mà bạn đã viết về một chủ đề bất kỳ.

Chia sẻ bài văn với bạn cùng bàn.

2. Trao đổi:

Cùng nhau thảo luận về nội dung bài văn.

Chia sẻ ý kiến về các luận điểm, luận cứ trong bài viết.

Phân tích tính logic của bài văn.

3. Sửa lỗi logic:

Xác định các lỗi logic trong bài viết (nếu có).

Cùng nhau tìm cách sửa lỗi logic.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện bài viết.

Một số lỗi logic thường gặp trong bài văn nghị luận:

Lỗi lập luận:

Luận điểm không rõ ràng, thiếu cụ thể.

Luận cứ không đầy đủ, không thuyết phục.

Luận điểm và luận cứ không liên kết chặt chẽ.

Lỗi sử dụng ngôn ngữ:

Dùng từ ngữ không chính xác, không phù hợp.

Câu văn dài dòng, lủng củng.

Diễn đạt thiếu rõ ràng, mạch lạc.

Ví dụ 1:

Lỗi logic: Luận điểm không rõ ràng.

Bài viết: “Môi trường ô nhiễm là một vấn đề cấp bách cần được giải quyết.”

Sửa lỗi:

· Thay thế luận điểm bằng một câu cụ thể hơn, ví dụ: “Ô nhiễm môi trường nước đang là mối nguy hại lớn đối với sức khỏe con người và sự sống còn của các loài sinh vật.”

Lời giải 2:

Đọc “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, người đọc tiếp nhận với một không gian ngột ngạt, với nỗi khổ đè nặng trên đôi vai gầy yếu và nỗi đau xé lòng chị Dậu tưởng như đã thành nỗi đau tột cùng. Nhưng khi Chí Phèo với những tiếng chửi tục tĩu cùng khuôn mặt đầy vết sẹo, với bước chân chện choạn, ngật ngưỡng bước đi trên những dòng văn của Nam Cao, thấy rằng đó mới là kẻ khốn cùng ở nông dân Việt Nam ngày trước. Tình cảnh và số phận của Chí Phèo cũng như các nhân vật trước đó, hình ảnh người nông dân canh điền khỏe mạnh và trung thực nhưng lại bị vu oan phải vào tù và trở thành một tên lưu manh mất hết nhân tính lẫn nhân hình. Qua đó, Nam Cao không chỉ lột trần sự thật đau khổ của người nông dân mà còn nêu được một quy luật xuất hiện trong làng xã Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám: hiện tượng người nông dân bị đẩy vào con đường lưu manh hoá.

– Lỗi chính tả: chện choạn → Sửa: chệnh choạng

ngật ngưởng → Sửa: ngật ngưỡng

– Lỗi dùng từ: tiếp nhận → Sửa: tiếp cận

– Lỗi ngữ pháp: – Thiếu chủ ngữ: Nhưng khi Chí Phèo với những tiếng chửi tục tĩu cùng khuôn mặt đầy vết sẹo, với bước chân chệnh choạng, ngật ngưỡng bước đi trên những dòng văn của Nam Cao, thấy rằng đó mới là kẻ khốn cùng ở nông dân Việt Nam ngày trước → Sửa lại: thêm “ta” trước chữ “thấy” (Thêm chủ ngữ)

– Lỗi lô gic: Tình cảnh và số phận của Chí Phèo cũng như các nhân vật trước đó,… nhưng lại… → Sửa lại: Tình cảnh và số phận của Chí Phèo khác các nhân vật trước đó, hình ảnh người nông dân canh điền khỏe mạnh và trung thực nhưng lại bị vu oan phải vào tù…