Soạn bài Ôn tập trang 86

Câu 3 (trang 86 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Khi đọc một bài phỏng vấn, cần chú ý điều gì?

Lời giải 1:

Khi đọc một bài phỏng vấn, ta cần chú ý đến những nội dung sau: mục đích và nội dung chính của buổi phỏng vấn, những câu hỏi mà người hỏi sử dụng để thu thập thông tin và những câu trả lời của người được phỏng vấn.