Soạn bài Trên đỉnh non Tản

Câu 3 (trang 92 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Đồ vật kì ảo nào xuất hiện nhiều lần trong tác phẩm? Theo bạn, điều đó thể hiện dụng ý gì của tác giả?

Lời giải 1:

Đồ vật kì ảo xuất hiện nhiều lần trong tác phẩm: Con trúc đao.

-> Dụng ý gợi nhiều về câu tục ngữ: Có mồm thì cắp, có nắp thì đậy

Lời giải 2:

Trong tác phẩm “Trên đỉnh non Tản” của Nguyễn Tuân, đồ vật kì ảo con trúc đao xuất hiện nhiều lần. Đây là một chi tiết đặc biệt trong câu chuyện.

Con trúc đao không chỉ là một vật thể thông thường, mà còn mang theo một ý nghĩa sâu sắc. Nó được sử dụng để diệt trừ những con vật có phép biến hoá và đáng sợ, như trăn tỉnh và đại bàng sống lâu thành tinh. Thạch Sanh, nhờ vào con trúc đao, đã thực hiện những điều kỳ diệu và trở thành người gan dạ, dũng mãnh phi thường.

Từ đó, tác giả muốn thể hiện rằng sự kỳ ảo không chỉ là một yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của câu chuyện, mà còn có vai trò quan trọng trong việc thể hiện sức mạnh và khả năng phi thường của nhân vật Thạch Sanh.