Soạn bài Dế chọi (Bồ Tùng Linh).

Câu 4 (trang 114 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Chỉ ra một số biểu hiện của yếu tố kì ảo trong văn bản Dế chọi và tác dụng của yếu tố này trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm.

Lời giải 1:

– Yếu tố kì ảo trong văn bản:

+ Tờ giấy của cô đồng

+ Thành Danh tìm bắt được dế chọi

+ Con dế chọi dáng người nhỏ bé nhưng có sức mạnh phi thường, có khả năng thắng cả những con dế lớn hơn mình nhiều lần

+ Con dế nhảy múa mỗi khi nghe tiếng đàn cầm, đàn sắt ở trong cung

+ Con trai Thành Danh sống lại và kể chuyện hóa dế.

– Tác dụng:

+ Phê phán chế độ chính trị tàn bạo đương thời đã đè nén, áp bức, gây ra bao đau thương cho những người dân hiền lành lương thiện.

+ Truyện có kết cấu hết sức chặt chẽ, biến hoá khôn lường, hợp lí và lôgíc chứ không đơn điệu, cứng nhắc.