Soạn bài Cái giá trị làm người

Câu 4 (trang 117 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Tìm một số ví dụ về sự kết hợp giữa trần thuật với miêu tả hoặc kết hợp giữa trần thuật với bình luận và cho biết tác dụng của sự kết hợp ấy.

Lời giải 1:

“Một buổi sáng qua như thế… ngủ gật”

-> hoàn cảnh bi đát, đói khổ của người lao động

Lời giải 2:

Trần thuật và miêu tả:

+ Trong bài viết, tác giả sử dụng trần thuật để kể câu chuyện và miêu tả các tình huống, nhân vật, và cảnh vật.

+ Ví dụ: “Ông Hòa đứng trước cửa nhà, ánh mặt trời chiếu qua hàng cây xanh tạo nên bóng râm dịu dàng.”

– Trần thuật và bình luận:

+ Tác giả sử dụng trần thuật để kể câu chuyện và bình luận về các tình huống, sự kiện, và nhân vật.

+ Ví dụ: “Ông Hòa nhìn ra khung cửa sổ, suy ngẫm về cuộc sống và giá trị của việc làm người.”