Soạn bài Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

Câu 4 (trang 120 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Tác giả đã đề xuất những giải pháp nào để hình thành nhân cách của con người?

Lời giải 1:

Giải pháp:

– Học tập, thật thà, có trách nhiệm, đạo đức tốt

– Bảo vệ và tôn trọng nhân cách, giữ gìn phẩm hạnh của mình

– Có tấm lòng cao thượng

Lời giải 2:

Có nhân cách tốt đẹp:

– Học tập, thật thà, có trách nhiệm, đạo đức tốt

– Bảo vệ và tôn trọng nhân cách, giữ gìn phẩm hạnh của mình

– Có tấm lòng cao thượng