Soạn bài Ôn tập trang 121

Câu 4 (trang 121 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Phân biệt cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Cho ví dụ minh hoạ.

Lời giải 2:

Phân biệt cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

– Cách dẫn trực tiếp là việc trích dẫn nguyên văn lời nói hay ý nghĩa của người hoặc nhân vật; lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.

– Cách dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói hay ý nghĩa của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp; lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ minh họa:

– Cách dẫn trực tiếp:

Cô giáo nói: “Các em hãy cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt nhất.”

Nhân vật A hỏi: “Bạn có thể cho tôi mượn quyển sách này không?”

Nhân vật B trả lời: “Tất nhiên rồi, bạn cứ cầm lấy.”

– Cách dẫn gián tiếp:

Cô giáo nhắc nhở học sinh cần cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Nhân vật A muốn mượn quyển sách của nhân vật B.

Nhân vật B đồng ý cho nhân vật A mượn quyển sách.

Lưu ý:

Khi sử dụng cách dẫn gián tiếp, cần thay đổi các đại từ nhân xưng, thời gian và cách diễn đạt cho phù hợp với ngữ cảnh.

Cách dẫn gián tiếp thường được sử dụng để tóm tắt nội dung, ý kiến của người hoặc nhân vật, hoặc để thể hiện quan điểm của người dẫn.