Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 124 Tập 1

Câu 4 (trang 124 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Tóm tắt các yêu cầu về nội dung, hình thức của văn bản thư trao đổi về một vấn đề bằng sơ đồ hoặc bảng biểu.

Lời giải 2:

Nội dung: Nêu được vấn đề cần quan tâm, trình bày được ý kiến về vấn đề

– Hình thức:

+ Mở đầu: Nêu địa điểm, thời gian viết thư, danh tính người nhận, lời chào mở đầu,

+ Nội dung: Trình bày ý kiến trao đổi về vấn đề.

+ Kết thúc: Lời chào tạm biệt, danh tính người viết thư.