Câu 4 (trang 152 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 – 15 dòng) về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, trong đó có trích dẫn nhận định sau của Nguyễn Văn Hạnh ở bài viết Phân tích bài thơ “Việt Bắc”: “Việt Bắc ngọt ngào, đằm thắm, là một bài ca tâm tình, rất tiêu biểu cho hồn thơ, cho phong cách của Tố Hữu.”

Lời giải 1:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một tác phẩm đặc sắc, phản ánh tình yêu quê hương sâu sắc và lòng tự hào dân tộc. Như Nguyễn Văn Hạnh đã nhận định: “Việt Bắc ngọt ngào, đằm thắm, là một bài ca tâm tình, rất tiêu biểu cho hồn thơ, cho phong cách của Tố Hữu”. Đúng vậy, qua những câu thơ, Tố Hữu đã tái hiện nên vẻ đẹp của Việt Bắc, từ cảnh sắc thiên nhiên đến con người, từ cuộc sống thường nhật đến những giá trị tinh thần. Mỗi dòng thơ đều chứa đựng tình cảm sâu lắng, tình yêu quê hương cháy bỏng, làm cho bài thơ trở thành một bản tình ca đầy cảm xúc, góp phần làm nên phong cách riêng biệt của Tố Hữu trong nền thơ Việt Nam.

Lời giải 2:

Những dòng thơ của Tố Hữu đều mang đậm nét trữ tình, thiết tha. Thể hiện rõ điều đó, có thể kể đến bài thơ Việt Bắc, bài thơ chan chứa những tình cảm nhẹ nhàng mà thắm thiết tình quân dân. Như tác giả Nguyễn Văn Hạnh trong bài viết Phân tích bài thơ “Việt Bắc” nhận định: “Việt Bắc ngọt ngào, đằm thắm, là một bài ca tâm tình, rất tiêu biểu cho hồn thơ, cho phong cách của Tố Hữu”. Hồn thơ ông luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc. Bài thơ Việt Bắc như khúc tình ca sâu lắng, trữ tình. Bài thơ là kết quả của tình yêu đất nước, nhân dân. Tình yêu đó dội vang thành điệp khúc tự hào ngợi ca cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc. Mỗi khi đọc bài thơ Việt Bắc ta như nhìn thấy hình bóng những con người Việt Nam bất khuất, kiên cường mà nhân nghĩa, thủy chung.