Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 17 Tập 1

Câu 4 trang 17 Ngữ văn 12 Tập 1: Khi trình bày kết quả nghiên cứu trong một cuộc thi nghiên cứu khoa học, bạn cần lưu ý những gì về việc sử dụng ngôn ngữ?

Lời giải 1:

Khi trình bày kết quả nghiên cứu trong một cuộc thi nghiên cứu khoa học, bạn cần lưu ý:

– Ngôn ngữ phù hợp với đối tượng

– Sử dụng từ ngữ khoa học, chuyên ngành một cách chính xác và nhất quán.

– Tránh dùng từ ngữ mơ hồ, đa nghĩa hoặc tiếng lóng.

– Tránh sử dụng ngôn ngữ mang tính cảm xúc hoặc chủ quan.

– Câu văn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

Lời giải 2:

Nên sử dụng ngôn ngữ trang trọng, tôn kính bởi đây là cuộc thi nghiên cứu khoa học, có ban giám khảo là thầy cô.

– Hoàn cảnh giao tiếp phải sử dụng ngôn ngữ theo nghi thức.