Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Câu 4 trang 23 Ngữ văn 12 Tập 1: Từ ngữ liệu trên, bạn rút ra được những lưu ý gì khi viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ?

Lời giải 1:

Nêu điểm giống của hai tác phẩm

– Nếu điểm khác nhau của hai tác phẩm

– Đan xen dẫn chứng thuyết phục với luận điểm để làm lập luận thêm chặt chẽ, sáng tỏ

Lời giải 2:

Chỉ ra một số điểm tương đồng, khác biệt giữa hai tác phẩm theo yêu cầu của đề bài.

– Sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục

– Sắp xếp luận điểm, lí lẽ và bằng chứng theo trình tự hợp lí, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc