Soạn bài Làm một bài thơ tám chữ

Câu 4 trang 26 Ngữ văn 9 Tập 1: Tìm các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn và chỉ ra tác dụng của chúng.

Lời giải 1:

– Các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn là:

+ Phép lặp từ ngữ “cảm xúc„ “hình ảnh„

+ Phép thế chàng trai tuổi mười lăm – nhân vật trữ tình, Huy Cận – nhà thơ

Tác dụng: Giúp tăng tính rõ ràng và liên tục trong văn bản, giúp đọc giả dễ dàng hiểu và theo dõi nội dung của văn bản.