Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 28 Tập 1

Câu 4 trang 28 Ngữ văn 12 Tập 1: Bạn hãy rút ra những điều cần lưu ý khi:

a. Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

b. Trình bày bài nói: so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Lời giải 1:

a,

Sử dụng ngôn ngữ trang trọng, chuẩn mực.

Lập luận chặt chẽ, logic.

Dẫn chứng cụ thể, thuyết phục.

Kết hợp so sánh với phân tích, đánh giá.

b,

Lựa chọn cách mở đầu và kết thúc ấn tượng, hấp dẫn người nghe

Trình bày ý kiến so sánh điểm tương đồng, khác biệt của hai tác phẩm thơ

Thể hiện ý kiến đánh giá của người nói về phong cách sáng tác của hai tác phẩm thơ

Có lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu

Lời giải 2:

a. Chỉ ra một số điểm tương đồng, khác biệt giữa hai tác phẩm theo yêu cầu của đề bài.

– Sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục

– Sắp xếp luận điểm, lí lẽ và bằng chứng theo trình tự hợp lí, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc

– Bố cục 3 phần đầy đủ

b. Sử dụng kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ (hình ảnh tác giả, tác phẩm, sơ đồ so sánh, bảng biểu…) để tăng tính trực quan và hấp dẫn cho bài nói

– Lựa chọn cách mở đầu và kết thúc ấn tượng, hấp dẫn người nghe

– Trình bày ý kiến so sánh điểm tương đồng của hai tác phẩm thơ

– Trình bày ý kiến so sánh điểm khác biệt của hai tác phẩm thơ

– Thể hiện ý kiến đánh giá của người nói về phong cách sáng tác của hai tác phẩm thơ

– Có lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu