Soạn bài Lão Hạc (Nam Cao)

Câu 4 trang 35 Ngữ văn 12 Tập 1: Đoạn văn này cho thấy lão Hạc là người như thế nào?

Lời giải 1:

Lão Hạc là một người tốt, có trái tim nhân hậu và giàu lòng yêu thương. Lão đau đớn, tự trách vô cùng, lão thấy có lỗi với cậu Vàng.

Lời giải 2:

Lão kể lại cho ông giáo việc bán “cậu Vàng” với tâm trạng vô cùng đau đớn

+ Khi nhắc đến việc cậu Vàng bị lừa rồi bị bắt, lão Hạc không còn nén nổi nỗi đau

+ Lão Hạc đau đớn đến không phải chỉ vì quá thương con chó, mà còn vì lão không thể tha thứ cho mình vì đã nỡ lừa con chó trung thành của lão.

→ Phải có trái tim vô cùng nhân hậu và trong sạch thì mới bị dày vò lương tâm đau đớn đến thế, mới cảm thấy có lỗi với một con cho như vậy.