Soạn bài Ý nghĩa văn chương

Câu 4 trang 40 Ngữ văn 9 Tập 1: Nhận xét về cách trình bày vấn đề khách quan và chủ quan trong đoạn Ý nghĩa văn chương:

“Làm trọn nhiệm vụ ấy…thiếu nữ trong truyện”

Lời giải 1:

Lời giải 1:

Luận đề của văn bản là: Ý nghĩa của văn chương

Cách trình bày vấn đề khách quan của tác giả là đưa ra các bằng chứng để chứng minh về vấn đề văn chương sáng tạo ra sự sống

– Cách trình bày vấn đề chủ quan của tác giả là đưa ra lời nhận xét, ý kiến, đánh giá về những sáng tạo đó, lấy ví dụ về Truyện Kiều của Nguyễn Du để minh hoạ rõ hơn về sự sáng tạo của nhà văn

Lời giải 1:

Lời giải 1:

Có thể thấy, trong đoạn văn này, người viết đã lựa chọn cách trình bày vấn đề chủ quan. Cả 9 câu văn đều mang tính chất chủ quan, thể hiện suy nghĩ, thái độ, cảm xúc của người viết ở những trạng thái, mức độ khác nhau, khi chậm rãi dẫn dắt bạn đọc, khi lại mạnh mẽ nhằm nhấn mạnh lí lẽ trong đoạn.