Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 9 trang 42 Tập 1

Câu 4 trang 42 Ngữ văn 9 Tập 1: Trình bày kinh nghiệm của em về việc sử dụng lời nói, ý tưởng, quan điểm,… của người khác khi viết văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.

Lời giải 1:

– Khi sử dụng lời nói, ý tưởng, quan điểm của người khác khi viết văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học chúng ta cần chú ý:

+ Sử dụng dấu ngoặc kép đối với các câu nói của tác giả

+ Sử dụng dấu ngoặc tròn để trích dẫn tên tác giả.

+ Trích dẫn chính xác câu nói, quan điểm, ý tưởng của tác giả.

+ Không thay đổi từ, vị trí bố cục một số câu nói của tác giả để biến thànhcủa mình

+ Không nên lắp ráp nhiều nội dung từ nhiều nguồn khác nhau thành bài viết hoàn chỉnh của mình

+ Trích dẫn thơ, văn bản,… cần sử dụng dấu ngoặc kép

+ Nên sử dụng trích dẫn trực tiếp trong khi viết văn để tránh bị đạo văn.