Câu 4 trang 46 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Nguyên nhân nào khiến cho truyện có màu sắc vừa hư vừa thực?

A. Câu chuyện li kì, như là truyện thần thoại, truyền thuyết

B. Câu chuyện có thực từ thở con người mở mang vùng U Minh

C. Câu chuyện nhằm tố cáo bọn buôn chủ đất vùng U Minh ngày xưa

D. Quá trình mở đất U Minh được kể bằng câu chuyện có nhiều yếu tố kì lạ, kì ảo

Trả lời:

A. Quá trình mở đất U Minh được kể bằng câu chuyện có nhiều yếu tố kì lạ, kì ảo