Soạn bài Lá Diêu Bông (Hoàng Cầm)

Câu 4 (trang 48 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Điều bạn ấn tượng nhất về bài thơ là gì? Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp.

Lời giải 2:

Điều ấn tượng đó là tình cảm của nhân vật trữ tình đối với người chị, bài thơ là hành trình tìm kiếm tình yêu đầy khát vọng.