Soạn bài Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Câu 4 trang 49 Ngữ văn 9 Tập 1: Theo em, phần mở bài và kết bài có điểm gì ấn tượng? Trình bày thêm một số cách viết để mở bài và kết bài được lôi cuốn, hấp dẫn.

Lời giải 1:

– Mở bài và kết bài tác giả đã khẳng định lại ý kiến về nội dung chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật, nêu cảm nghĩ, tác động của tác phẩm đối với bản thân.

Một số cách viết để mở bài và kết bài được lôi cuốn, hấp dẫn.

Người viết xuất phát từ một ý kiến, một câu chuyện, một đoạn thơ, đoạn văn, một phát ngôn của nhân vật nổi tiếng nào đó,… dẫn dắt người đọc đến vấn đề sẽ bàn luận trong bài viết.

Sử dụng mở bài gián tiếp: so sánh, đi từ đề tài, giai đoạn, thể loại,..

Kết bài: đưa ra nhận định của những nhà văn, nhà thơ khác về tác phẩm