Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 49 Tập 1

Câu 4 (trang 49 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Đọc đoạn trích sau:

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều

Nắng xuống, trời lên sâu chót vót

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

(Huy Cận, Tràng giang)

a. Theo bạn, dòng thơ in đậm ở trên có thể được hiểu theo những cách nào?

b. Đây có phải lỗi câu mơ hồ không? Vì sao?

Lời giải 1:

a. 2 cách hiểu:

Cách 1: Không có tiếng chợ chiều, phủ định dấu hiệu của sự sống

Cách 2: Đâu đó có tiếng chợ chiều từ xa vọng lại trong không gian không xác định.

b. Đây không phải là lỗi câu mơ hồ. Câu được được tác giả cố ý viết với nhiều cách hiểu khác nhau nhằm mục đích tu từ.

Lời giải 2:

a. Dòng thơ in đậm có 2 cách hiểu:

Cách 1: Không có tiếng chợ chiều, phủ định dấu hiệu của sự sống

Cách 2: Đâu đó có tiếng chợ chiều từ xa vọng lại trong không gian không xác định.

b. Đây không phải lỗi câu mơ hồ vì: câu thơ “Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều” dù có nhiều cách hiểu nhưng dẫu hiểu theo cách nào thì câu thơ vẫn gợi lên trong lòng người đọc nỗi buồn, sự hoang vắng, tàn tạ, thiếu vắng đi sự sống của con người.