Soạn bài Cuộc gặp gỡ tình cờ

Câu 4 (trang 55 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Theo bạn, văn bản Cuộc gặp gỡ tình cờ trên chủ yếu được sáng tác theo phong cách nào? Hãy chỉ ra một số biểu hiện của phong cách đó.

Lời giải 1:

Phong cách lãng mạn

– Biểu hiện: Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, miêu tả những xúc cảm rung động đầu đời giữa 2 nhân vật trong văn bản

Lời giải 2:

Văn bản trên chủ yếu được sáng tác theo phong cách hiện thực.

– Biểu hiện: Miêu tả lát cắt trong đời một người phụ nữ, cho thấy tình cảnh chung của nhiều người phụ nữ Nhật thời đó.