Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Câu 4 (trang 59 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Bài viết trên có mạch lạc không? Dựa vào đâu bạn có thể kết luận như vậy?

Lời giải 1:

Bài viết trên mạch lạc:

– Bố cục đủ 3 phần

– Mỗi phần đảm bảo đúng yêu cầu

– Hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng phù hợp

Lời giải 2:

Bài viết trên có mạch lạc, dựa vào hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong bài viết.