Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 66 Tập 1

Câu 4 (trang 66 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chia sẻ ít nhất một kinh nghiệm mà theo bạn là hữu ích để tạo tính thuyết phục cho bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ.

Lời giải 1:

Kinh nghiệm tạo tính thuyết phục cho bài văn nghị luận về vấn đề liên quan đến tuổi trẻ:

1. Sử dụng dẫn chứng cụ thể:

Dẫn chứng về những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến cho xã hội.

Dẫn chứng về những phong trào, hoạt động thanh niên ý nghĩa, thiết thực.

Dẫn chứng về những sự kiện, câu chuyện có liên quan đến tuổi trẻ.

2. Sử dụng số liệu thống kê:

Số liệu về tỷ lệ thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

Số liệu về tỷ lệ thanh niên khởi nghiệp thành công.

Số liệu về các thành tựu mà tuổi trẻ đã đạt được.

3. Sử dụng ngôn ngữ logic, lập luận chặt chẽ:

Bài văn cần có bố cục rõ ràng, mạch lạc.

Lập luận cần chặt chẽ, logic, dẫn dắt người đọc đi từ nhận thức này đến nhận thức khác.

Sử dụng các từ ngữ liên kết để tăng tính logic cho bài viết.

Lời giải 2:

Để tạo tính thuyết phục cho bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đên tuổi trẻ chúng ta cần có hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng rõ ràng, mạch lạc.