Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Câu 4 (trang 74 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Nhận xét về cách kết thúc truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên và lời bình của người kể chuyện ở cuối văn bản.

Lời giải 1:

Cách kết thúc truyện:

Kết thúc có hậu: Tử Văn được minh oan và trở lại cuộc sống bình thường.

Kết thúc thỏa mãn mong đợi của người đọc.

Lời bình của người kể chuyện:

Thể hiện niềm tin vào công lý: “Sự ngay thẳng được đền, gian tà ắt phải bị phạt”.

Khẳng định giá trị của con người: “Kẻ có lòng ngay thẳng, dù gặp nguy hiểm cũng không bao giờ phải lo sợ”.

Lời giải 2:

Cách kết thúc của truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” và lời bình của người kể chuyện ở cuối văn bản mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đoạn kết thể hiện triết lí dân gian “ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, gieo gió gặp bão”, qua đó khẳng định công lý luôn chiến thắng và cái ác sẽ bị trừng trị. Ngô Tử Văn, với lòng cương trực và khẳng khái, đã được ca ngợi và nhận sự công nhận xứng đáng thông qua việc được phong chức phán sự.

Lời bình cuối cùng của người kể chuyện nhấn mạnh đến lòng dũng cảm và bản lĩnh của con người trong việc đấu tranh chống lại cái ác. Nó cũng phản ánh quan điểm của tác giả về việc không nên sợ hãi trước khó khăn và thách thức, mà phải kiên định đấu tranh vì lẽ phải và công lý. Đây là thông điệp mạnh mẽ về việc giữ vững tinh thần và khí phách, không chỉ trong văn học mà còn trong cuộc sống thực tế.