Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

Câu 4 (trang 81 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Người viết tô đậm những từ ngữ nào trong văn bản? Dụng ý của cách trình bày này là gì? (làm nổi bật thông tin)

Lời giải 1:

– Người viết tô đậm những từ ngữ:

+ “Vị trí tọa lạc và lịch sử hình thành”

+ “Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Tràm Chim”

+ “Giá trị của Vườn Quốc gia Tràm Chim”

+ “Cách tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim”

– Người viết tô đậm những từ ngữ trên nhằm mục đích làm nổi bật những nội dung chính- những phương diện cơ bản của Vườn Quốc gia Tràm Chim.