Soạn bài Ôn tập trang 86

Câu 4 (trang 86 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Theo em, phương tiện phi ngôn ngữ có vai trò như thế nào đối với việc trình bày thông tin trong văn bản thông tin?

Lời giải 1:

Theo em, phương tiện phi ngôn ngữ giữ một vai trò quan trọng trong việc trình bày thông tin. Nó không chỉ làm cho bài viết thêm sinh động, hấp dẫn mà còn giúp cho đối tượng được nhắc đến hiện lên chân thực hơn.