Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

Câu 4 (trang 96 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Nêu một số mẫu câu mà người viết thường dùng nhằm làm rõ sự tương đồng/ khác biệt giữa hai tác phẩm.

Lời giải 2:

Sự tương đồng trong cách lựa chọn thể loại, đề tài…

– Tuy nhiên, hai thiên tuỳ bút mang hai phong cách khác nhau.

– Nét khác biệt trong cách quan sát, miêu tả

– Nét riêng trong cách huy động kiến thức đời sống và sử dụng ngôn từ