Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 98 Tập 1

Câu 4 (trang 98 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Tìm một số câu mắc lỗi sai logic trong giao tiếp thường ngày và nêu cách sửa.

Lời giải 1:

1. Qua một học kì đã nâng cao kiến thức của tôi.

-> Qua một học kì, cô giáo đã nâng cao kiến thức của tôi.

2. Tất cả hải sản đều tanh, riêng tôm hùm thì tôi không thấy vậy.

-> Hầu như hải sản đều tang, riêng tôm hùm thì tôi không thấy vậy

Lời giải 2:

Chúng tôi đã chia tay với tình hữu nghị dạt dào của hai nước Việt – Trung.

→ Chúng tôi đã chia tay trong tình hữu nghị dạt dào của hai nước Việt – Trung. (sai từ “với”)

– Qua ba tháng rèn luyện đã nâng cao trình độ của học viên.

→ Qua ba tháng rèn luyện, giảng viên đã nâng cao trình độ của học viên. (thiếu CN)

– Tất cả xà phòng đều làm khô da bạn, riêng LUX làm cho da bạn trắng trẻo, mịn màng.

→ Hầu hết xà phòng đều làm khô da bạn, riêng LUX làm cho da bạn trắng trẻo, mịn màng. (sai từ “tất cả”)