Soạn văn bài: Ôn tập cuối học kì I

Câu 5: Nêu một số biểu hiện về đặc điểm thể loại của các văn bản kịch đã học (làm vào vở):

Lời giải