Câu 5 (trang 107 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Câu văn nào dưới đây cho biết sự việc “vừa mới xảy ra” đối với nhân vật ?

A. Một năm trước đây, mình vẫn có thể đứng, nói chuyện và cười.

B. Đến một ngày nào đó, không chừng mình sẽ phải nằm bẹp giường.

C. Sáng nay, mình bị ngã, cằm đập xuống đất.

D. Đây là năm cuối mình còn được trải nghiệm cuộc sống ở kí túc xá.

Trả lời

Chọn đáp án C. Sáng nay, mình bị ngã, cằm đập xuống đất.