Soạn bài Trên những chặng đường hành quân

Câu 5 (trang 111 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Xác định cảm hứng chủ đạo của văn bản Trên những chặng đường hành quân.

Lời giải 1:

Cảm hứng chủ đạo của văn bản là tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào chiến thắng.

Lời giải 2:

Cảm hứng chủ đạo:

+ Xúc động bồi hồi khi nhớ về ngày chia tay bạn bè lên đường tham gia kháng chiến

+ Hạnh phúc, tự hào khi nhìn bộ quân phục màu xanh với ngôi sao trên mũ.