Soạn bài Ngõ Tràng An (Vân Long)

Câu 5 (trang 112 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Nét độc đáo của kết cấu bài thơ Ngõ Tràng An này là gì?

Lời giải 1:

Nét độc đáo:

– Thể thơ tự do

– Kết cấu hiện tại – quá khứ – hiện tại đan xen

Lời giải 2:

Thể thơ tự do:

+ Bài thơ viết theo thể thơ tự do, không ràng buộc về số lượng câu, số lượng chữ trong mỗi câu, hay vần điệu cố định.

+ Thể thơ tự do cho phép tác giả tự do sáng tạo, tạo ra những hình ảnh và ý nghĩa độc đáo.

– Kết cấu hiện tại – quá khứ – hiện tại đan xen:

+ Bài thơ lồng ghép giữa ba thời kỳ: hiện tại, quá khứ và hiện tại đan xen.

+ Sự đan xen này tạo ra một không gian thời gian đa chiều, cho phép người đọc suy ngẫm về sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại.

– Hình ảnh và từ ngữ tượng trưng:

+ Tác giả sử dụng từ ngữ và hình ảnh bình dị, quen thuộc, nhưng đầy ý nghĩa tượng trưng.

+ Ví dụ, hình ảnh “hoa đại đầu thế kỉ” không chỉ là một loài hoa, mà còn tượng trưng cho những giá trị văn hóa, tinh thần từ quá khứ.

+ Từ ngữ và hình ảnh này tạo nên sự độc đáo và sâu sắc cho bài thơ.