Soạn bài Cái giá trị làm người

Câu 5 (trang 117 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Đoạn trích Cái giá trị làm người này giúp bạn hiểu như thế nào về con người, xã hội Việt Nam thời kì trước 1945?

Lời giải 1:

Tác phẩm “Cái giá trị làm người” của Vũ Trọng Phụng không chỉ là một đoạn trích văn học mà còn là một tài liệu quý giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự bi đát của con người và xã hội Việt Nam trước năm 1945. Qua đoạn trích này, chúng ta có thể thấy được sự phân biệt giai cấp gay gắt, tình trạng suy đồi đạo đức, và sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Việt Nam thời kỳ đó. Vũ Trọng Phụng đã sử dụng ngôn ngữ sắc sảo và hình ảnh sinh động để phản ánh một cách chân thực những vấn đề xã hội nhức nhối.

Lời giải 2:

Trong đoạn trích “Cái giá trị làm người” của Vũ Trọng Phụng, chúng ta có thể thấy được một số khía cạnh về con người và xã hội Việt Nam thời kỳ trước năm 1945:

– Tình trạng khốn khó và bất công xã hội: Đoạn trích miêu tả cuộc sống của những người lao động nghèo khó, phải làm việc vất vả để kiếm sống. Sự chênh lệch giàu nghèo và sự bất công trong việc định đoạt giá trị lao động của họ.

– Tình thương và lòng nhân ái: Nhà văn thể hiện lòng thương cảm và tình người thông qua việc miêu tả những đứa trẻ nghèo khó. Sự ấm áp của tình cảm chị em và tình thương dành cho những đứa trẻ.

– Tính chân thực và xác thực: Tác giả sử dụng ngôn ngữ sắc sảo và hình ảnh sinh động để phản ánh một cách chân thực cuộc sống và con người. Đoạn trích này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình xã hội và nhân văn trong giai đoạn đó.