Soạn bài Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Câu 5 trang 12 Ngữ văn 12 Tập 1: Hoàng Hạc lâu được sáng tác theo phong cách nào? Theo bạn, bài thơ đã thể hiện rõ nhất đặc điểm gì của phong cách đó?

Lời giải 1:

Phong cách và đặc điểm của bài thơ:

Phong cách: cổ điển

Đặc điểm:

Kết cấu chặt chẽ, ngôn ngữ hàm súc, giàu sức gợi.

Hình ảnh thơ giàu tính biểu tượng, sử dụng nhiều điển tích, điển cố.

Thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tả cảnh và ngụ tình.

Bài thơ “Hoàng Hạc Lâu” đã thể hiện rõ nhất đặc điểm của phong cách thơ Đường luật: ngôn ngữ hàm súc, giàu sức gợi, hình ảnh thơ giàu tính biểu tượng, sử dụng nhiều điển tích, điển cố

Lời giải 2:

Phong cách cổ điển

– Sử dụng nhiều điển tích, điển cố

– Hệ thống ngôn ngữ giàu tính ước lệ