Soạn bài Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

Câu 5 (trang 120 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm có phù hợp với đối tượng người nhận hay không?

Lời giải 1:

Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản có phù hợp với đối tượng người nhận vì đó là lời khuyên của người cha dành cho con.

Lời giải 2:

Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản phù hợp với đối tượng người nhận, đó là những lời tâm sự của người cha dành cho con của mình.