Soạn bài Tràng giang (Huy Cận)

Câu 5 trang 14 Ngữ văn 12 Tập 1: Nêu chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ Tràng giang.

Lời giải 1:

Chủ đề: Bài thơ Tràng Giang thể hiện chủ đề về nỗi buồn sầu, cô đơn, lạc lõng của con người trước cảnh vật quê hương rộng lớn, mênh mông trong bối cảnh xã hội đương thời.

Cảm hứng chủ đạo: nỗi buồn sầu, cô đơn, lạc lõng của một tâm hồn lãng mạn, tinh tế trước cảnh vật quê hương và thực tại xã hội.

Lời giải 2:

Chủ đề: nỗi buồn cô quạnh của nhà thơ trước một dòng sông mênh mông, xa vắng → lòng yêu nước thầm kín, tâm hồn nhạy cảm trước thiên nhiên và niềm khát khao giao cảm với đời

– Cảm xúc chủ đạo của bài thơ Tràng giang là nỗi buồn mênh mang, sâu lắng của một cái tôi cô đơn trước vũ trụ được bộc lộ một cách trực tiếp qua một cách diễn đạt cô đọng và hàm súc. Tâm trạng của một cái tôi lãng mạn đó lại được thể hiện bằng bút pháp tả thực vừa phá vỡ qui tắc ước lệ truyền thống vừa đem đến một phong cách trữ tình mới.