Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 159 Tập 1

Câu 5 (trang 159 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Khi thực hiện tranh luận về vấn đề có ý kiến trái ngược nhau, ta cần có thái độ như thế nào?

Lời giải 1:

Thái độ cần có khi thực hiện tranh luận về vấn đề có ý kiến trái ngược nhau:

Cởi mở và tôn trọng

Lắng nghe tích cực

Suy luận logic và đưa ra dẫn chứng

Giữ bình tĩnh và lịch sự

Sẵn sàng thỏa hiệp

Học hỏi và phát triển

Lời giải 2:

Thái độ:

– Lắng nghe chân thành

– Tôn trọng

– Đặt câu hỏi xây dựng