Soạn bài Bếp lửa (Bằng Việt)

Câu 5 trang 17 Ngữ văn 9 Tập 1: Hãy chỉ ra một vài nét đặc sắc về kết cấu của bài thơ Bếp lửa.

Lời giải 1:

– Thể thơ: 8 chữ kết hợp 7 chữ, 9 chữ

– Bố cục:

+ Phần 1 (Khổ 1): Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm xúc

+ Phần 2 (Khổ 2,3,4,5): Hình ảnh bếp lửa gắn liền với những kỉ niệm thân thương bên bà

+ Phần 3 (Khổ 6): Những suy ngẫm của nhà thơ về cuộc đời người bà và về bếp lửa

+ Phần 4 (Khổ 7): Nỗi nhớ bà, nhớ bếp lửa trong tiềm thức của nhà thơ