Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

Câu 5 trang 23 Ngữ văn 9 Tập 1: Chủ đề bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là gì? Nêu một số căn cứ giúp em xác định chủ đề

Lời giải 1:

– Để xác định chủ đề, thường phải trả lời câu hỏi: Vấn đề cơ bản mà tác phẩm nêu lên là gì? Cần phải hiểu rõ nội dung mới xác định đúng chủ đề của bài.

– Bài thơ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước; góp một “mùa xuân nho nhỏ” của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc.