Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 28 Tập 1

Câu 5 trang 28 Ngữ văn 12 Tập 1: Qua các văn bản Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu), Tràng giang (Huy Cận), Tiếng thu (Lưu Trọng Lư), bạn có nhận xét gì về cách cảm nhận và tái hiện cuộc sống của tác giả?

Lời giải 1:

Các tác giả đều có khả năng cảm nhận tinh tế và sâu sắc những biến đổi của thiên nhiên, của cuộc sống.

– Các tác giả sử dụng những hình ảnh thơ mộng, giàu sức gợi để tái hiện cuộc sống. Hình ảnh thơ được kết hợp với những biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh, nhân hóa,… để tăng sức gợi cảm và biểu cảm.

– Qua cách cảm nhận và tái hiện cuộc sống, ta có thể thấy được tâm hồn và quan niệm thẩm mỹ của tác giả.

– Cách cảm nhận và tái hiện cuộc sống của các tác giả góp phần tạo nên giá trị nghệ thuật của các tác phẩm.

– Các tác phẩm đã thể hiện được những giá trị nhân văn sâu sắc, khơi gợi những cảm xúc thẩm mỹ cho người đọc.

Lời giải 2:

Sự tương tác với hiện thực cuộc sống và thời đại, từ đó tạo nên những bức tranh thơ ca sống động và chân thật.

– Thể hiện tình yêu quê hương và con người của tác giả một cách rất chân thành và sâu sắc.