Soạn bài Ôn tập trang 30

Câu 5 trang 30 Ngữ văn 9 Tập 1: Trải nghiệm thú vị nhất của em khi làm một bài thơ tám chữ là gì?

Lời giải 1:

– Được tập làm thơ

– Học hỏi, tìm tòi được nhiều cách gieo vần và ngắt nhịp dựa trên các nguyên tắc.

– Có cơ hội tư duy, sáng tạo các hình ảnh trong bài thơ viết sao trọn vẹn ý trong 8 chữ.