Soạn bài Lão Hạc (Nam Cao)

Câu 5 trang 37 Ngữ văn 12 Tập 1: Đây là lời của nhân vật “tôi” hay lão Hạc?

Lời giải 2:

Nhân vật “tôi”