Soạn bài Ôn tập trang 54

Câu 5 trang 54 Ngữ văn 9 Tập 1: Tìm một ví dụ về việc dẫn nguồn lời nói, ý tưởng, quan điểm,…của người khác trong khi viết và chỉ các yếu tố trong phần dẫn nguồn đó.

Lời giải 1:

– Ví dụ: “Chúng ta phải hành động ngay lập tức để bảo vệ môi trường. Không có thời gian để chần chừ nữa”, tuyên bố mạnh mẽ của nhà hoạt động môi trường.

Yếu tố tạo nên đó là đặt lời nói trong dấn ngoặc kép.