Câu 5 (trang 62 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Theo em, có nên sáp nhập tất cả những lời tuyên án, luận tội của Poóc-xi-a dành cho Sai-lốc vào một lượt lời thoại không? Vì sao? Qua đoạn trích, hãy nêu và làm rõ nhận xét của em về nhân vật Poóc-xi-a.

Trả lời:

Theo em, không nên sáp nhập tất cả những lời tuyên án, luận tội của Poóc-xi-a dành cho Sai-lốc vào một lượt lời thoại, vì:

– Những lời tuyên án, buộc tội của Poóc-xi-a đi theo một mạch trật tự logic nhất định, ngày càng phát triển từ việc lập luận bản chất của sự khoan hồng cho tới sự phân tích tờ văn khế để chỉ ra rằng hành động đòi một cân thịt của Sai-lốc sẽ phải bị tịch thu hết tài sài đất cát khiến cho Sai-lốc phải chấp nhận sự thật và còn phải chịu hình phạt thích đáng. Việc chia nhỏ các lời tuyên án và luận tội có thể giúp người nghe hiểu rõ hơn về quan điểm của Poóc-xi-a

– Poóc-xi-a đưa ra những lời luận tội, tuyên án đều là đối thoại với Sai-lốc từ đó phát triển xung đột của kịch. Nếu sáp nhập lời tuyên án, luận tội của Poóc-xi-a dành cho Sai-lốc vào một lượt lời thoại có thể tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc.

Nhận xét về nhân vật Poóc-xi-a: có thể thấy Poóc-xi-a là một nhân vật có quyết định mạnh mẽ và không khoan nhượng. Poóc-xi-a không ngần ngại đưa ra những lời tuyên án và luận tội mạnh mẽ, cho thấy sự quyết tâm và lòng kiên trì trong việc thực thi công lí. Tuy nhiên, điều này cũng có thể cho thấy sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt trong quan điểm của Poóc-xi-a. Những đặc điểm này tạo nên một nhân vật phức tạp và đầy thách thức.