Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Câu 5 (trang 74 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Xác định chủ đề của truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.

Lời giải 1:

Chủ đề: Ca ngợi lòng dũng cảm, cương trực và tinh thần dám đấu tranh chống lại cái ác.

Lời giải 2:

Chủ đề của truyện xoay quanh việc đề cao nhân vật Ngô Tử Văn, người đại diện cho trí thức Việt Nam giàu tinh thần dân tộc, chuộng chính nghĩa, dũng cảm và cương trực. Truyện nhấn mạnh rằng lòng dũng cảm và sự cương trực sẽ chiến thắng gian tà, đồng thời thể hiện niềm tin vào công lý và sự chính trực của con người sẽ được đền đáp.