Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

Câu 5 (trang 81 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Từ bài viết trên, em rút ra lưu ý gì khi sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử?

Lời giải 1:

Khi sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, ta cần lưu ý chọn hình ảnh chính xác của đối tượng, hình ảnh minh họa ấy phải phù hợp với nội dung/ chi tiết ta muốn nhấn mạnh, hình ảnh cần đảm bảo về chất lượng,…